Fusion Office Design е концепция за изграждане на иновативна и креативна работната среда чрез подобряване на работното пространство и повишаване ангажираността на служителите.