Fusion Office Design

Fusion Office Design е концепция за изграждане на иновативна и креативна работната среда чрез подобряване на работното пространство и повишаване ангажираността на служителите.

Интериорен дизайн

Проектираме интериори на жилища и обществени пространства – офиси, търговски площи, заведения, пространства за култура, изкуство, спорт и други.

Ландшафтно проектиране

Проектиране и консултиране на обществени градини, паркове, интериорно озеленяване и вертикално планиране.

Партньори

Клиенти