Офис дизайн

Fusion Office Design е концепция, която създадохме с цел: изграждане на иновативна и креативна работната среда чрез подобряване на работното пространство и повишаване ангажираността на служителите.

Стремежът ни е да проектираме и реализираме иновативно, естетическо и функционално офис пространство, което да помогне за промяна на нагласата и отношението на хората към работното място, към компанията и към работата като цяло.

Това ще постави началото на вътрешни за фирмата процеси, целящи:

 • подобряване на комуникацията;
 • групово сътрудничество, провокирано от самите хора;
 • вдъхновение за креативност в работата.

Във Fusion Office Design е важно личното участие на всеки служител при проектирането на интериора, което естествено повишава ангажираността и поемането на отговорност в бъдеще.

Основните етапи в този процес са:

Етап 1: Провеждане на уъркшопи със служителите

Преминаване на служителите през серия от уъркшопи, които предварително сме подготвили. По време на тях, чрез различни методи и игрови модели служителите генерират основните послания, описващи същността на компанията и имат възможност да споделят какво е важно за тях в работното пространство, какво им липсва и какво според тях трябва да се подобри. Следва събиране на цялата информация, излязла от хората под формата на цветове, символи, думи, изрази, анкети и др. Нашият екип обработва, анализира, обобщава и представя пред мениджмънта резултатите, които след това залягат в основата на етап 2.

Етап 2: Дизайн и проектиране

Частична или цялостна промяна на визията на офиса, включваща:

 • Интериорно проектиране:
  • функционално разпределение и оптимизиране на пространството и работните места;
   дизайн на залите за срещи;
  • оформяне на кътове за отдих, кътове за комуникация, места за работа прав, зони за игри и др.
   избор на цветове, подбор на материали и текстури;
  • предложение за осветителни тела;
  • декорация – предложение за  декорация на стените и кътовете, озеленяване и проектиране на индивидуални за всеки офис елементи, които освен естетическата функция да имат и реално приложение.
 • Брандиращи елементи – изготвяне на дизайн за нова корпоративна идентичност;
 • Надзор и изпълнение:
  • предварителен ориентировъчен бюджет за изпълнение;
  • избор и оферти от подизпълнители и доставчици;
  • комуникация с подизпълнителите и контрол по време на изпълнението;
  • авторски надзор над изпълнението.

Този етап се извършва от нашият екип и с него целим:

 • Да създадем пространство, което да изразява визуално същността на компанията;
 • Да подчиним интериора на обща тема, изграждаща цялостна дизайн концепция;
 • Чрез иновации в интериора да подпомогнем процес за преструктуриране на отдели и промяна на работните процеси;
 • Да внесем изкуството в интериора, а от там и в живота на хората.

Етап 3: Екипно участие на служителите в реализацията

Завършващата, но много важна част от Fusion Office Design, която протича под формата на арт тиймбилдинги. По време на тях, чрез групово творчество и по вдъхновяващ начин, хората от компанията се включват активно в реализирането на част от предварително проектираните елементи от новия интериор. Така те поставят техния уникален щрих в новата визия на офиса.

Чрез този етап целим:

 • Стимулиране на проактивност, креативност и иновативно мислене във всеки;
 • Създаване на усещане за красота, хармония и екипност.

Създаването на нов и модерен офис само по себе си не винаги води до промяна на отношението на служителите към нея. Затова основата на концепцията Fusion Office Design е в приноса и грижата на самите служители в процеса на изграждане на тяхното работно пространство.