За дизайн студиото

Fusion Design не е обикновено интериорно или ландшафт студио. To работи в много тясна комуникация с всеки клиент – частен или корпоративен, с цел да се имплементира в проекта индивидуалното послание и разбиране за света на всеки човек. Във Fusion Design превръщаме клиента в творец на мечтания от него дом. Даваме му средствата и вдъхновението, които са му нужни да създаде качествено пространство за живот, работа и творчество, в което да се чувства щастлив. Нашите интериорни и ландшафтни проекти изразяват светоусещането на собствениците и тяхното разбиране за красота и хармония.

Създаваме интериори и паркове така, както художник създава своята картина. Превръщаме пространството в композиционна цялост от цветове, форми и елементи, отговарящи на потребностите на човек и стремежа му за по-добър и качествен живот.

Fusion Office Design

Fusion Office Design е концепция за изграждане на иновативна и креативна работната среда чрез подобряване на работното пространство и повишаване ангажираността на служителите.

Интериорен дизайн

Проектираме интериори на жилища и обществени пространства – офиси, търговски площи, заведения, пространства за култура, изкуство, спорт и други. 

Ландшафтно проектиране

Проектиране и консултиране на обществени градини, паркове, интериорно озеленяване и вертикално планиране.